Diagnoza rozwoju umysłowego i gotowości podjęcia nauki w szkole z wydaniem opinii

DIAGNOZA ROZWOJU UMYSŁOWEGO I GOTOWOŚCI DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE Z WYDANIEM OPINII

Badanie psychologiczne lub pedagogiczne pozwoli określić mocne i słabsze strony przyszłego pierwszaka, odkryć ewentualne zagrożenie dysleksją lub dyskalkulią oraz zaplanować pracę z dzieckiem w przedszkolu i w domu w okresie poprzedzającym rozpoczęcie formalnej nauki, co pozwoli wyrównać ewentualne braki i jeszcze lepiej rozwinąć zdolności.

Badanie gotowości szkolnej prowadzimy w ciągu jednego lub dwóch spotkań. Wykorzystywane testy mają formę zabawową (dziecko rysuje, składa puzzle, rozwiązuje łamigłówki itp.), nie powodują stresu ani nadmiernego przemęczenia.

Po zakończeniu badań informujemy rodziców, nad jakimi umiejętnościami dziecka
i w jaki sposób należy pracować w domu, wydajemy także szczegółową opinię dla nauczycieli ze wskazaniami do pracy oraz wynikami badań. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest także wydanie opinii o potrzebie odroczenia lub przyspieszenia obowiązku szkolnego.