Dogoterapia

Dogoterapia to system ćwiczeń i zabaw z psami wspomagający rehabilitację ruchową oraz umysłową dzieci i dorosłych dotkniętych różnymi chorobami. Poprzez terapię kontaktową, czyli zabawy, przytulanie i głaskanie psa, osoby dotknięte niepełnosprawnością dużo szybciej i dokładniej próbują wykonać ćwiczenia. Radość i uśmiech jest widoczny na twarzach. Tutaj udział psa służy wzmocnieniu psychiki, odczuć i zdrowia dziecka. Nasza Poradnia współpracuje z Polskim Centrum Dogoterapii, które m.in. prowadzi bardzo ciekawe zajęcia wspomagające rozwój dziecka.