Konsultacja i terapia psychologiczna

Konsultacje psychologiczne skierowane są do  rodziców i dzieci.

Celem konsultacji jest rozpoznanie problemu, zorientowanie się w sytuacji osoby zgłaszającej się, dokonanie diagnozy psychologicznej oraz zaplanowanie najlepszej formy pomocy. Pacjent (rodzic/dziecko) ma możliwość oswojenia sytuacji kontaktu z psychologiem oraz podjęcia decyzji co do ewentualnego korzystania z dalszej pomocy.