Matematyka dla SMYKa

Matematyka dla Smyka są to zajęcia grupowe przygotowane dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym mające na celu wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną. Zajęcia rozwijają uzdolnienia dziecka, przyśpieszając jednocześnie tempo rozwoju, wyrównują deficyty lub trudności z uwzględnieniem możliwości rozwojowych poszczególnych dzieci. Zajęcia prowadzone są w oparciu o bloki tematyczne takie jak: orientacja przestrzenna, rytmy i rytmiczna orientacja czasu, przyczyna i skutek, przewidywanie następstw, kształtowanie umiejętności liczenia obiektów czy dodawanie i odejmowanie.