O poradni

Poradnia organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz szereg zajęć edukacyjnych indywidualnych i grupowych. Prowadzimy również zajęcia dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną SMYK lub inną placówkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju opinii. Proponujemy ilość i rodzaj zajęć dostosowanych do najpilniejszych potrzeb psychoedukacyjnych dziecka zgodnie z wytycznymi zawartymi w przedstawionej opinii oraz współpracę z rodziną dziecka. Zajęcia tego rodzaju umożliwiają dziecku lepszy rozwój psychoruchowy, społeczny i emocjonalny oraz poprawę stanu zdrowia. Powodują sprawniejsze funkcjonowanie w bliższym i dalszym otoczeniu oraz minimalizują skutki niepełnosprawności Rezultaty w postaci pokonywania barier i ograniczeń stanowiących przeszkodę w harmonijnym rozwoju są dla nas najbardziej oczekiwanym efektem.

Wciąż mamy otwarte głowy i serca na współpracę i zapotrzebowanie naszych klientów.  Nasi specjaliści to ludzie czerpiący swoje doświadczenie z wielu lat pracy w branży,  mający bogaty warsztat i doskonalący swoje metody pracy poprzez systematyczne analizowanie  potrzeb w środowiskach lokalnych. Nasza Poradnia to miejsce gdzie chcemy dać wsparcie Tobie i Twojej rodzinie. Miła i przyjazna atmosfera pomoże Ci nam zaufać. Zapraszamy!