Odroczenie obowiązku szkolnego

Rozpoczęcie nauki szkolnej jest bardzo ważnym etapem w życiu każdego dziecka. Do pierwszej klasy powinno pójść dziecko, które jest gotowe do podjęcia nauki w szkole. Decyzję o pójściu dziecka do szkoły (nawet w przypadku braku dojrzałości szkolnej) zawsze podejmują rodzice, warto właśnie wtedy zasięgnąć opinii specjalistów Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej SMYK.

Odroczenie obowiązku szkolnego w 5 krokach:

  1. Wizyta w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej SMYK
  2. Uzyskanie opinii wykazującej brak gotowości szkolnej dziecka
  3. Wniosek do dyrektora podstawowej szkoły rejonowej z załączoną opinią
  4. Decyzja dyrektora o odroczeniu
  5. Przyjęcie „odroczonego dziecka” do przedszkola

W celu zdiagnozowanie dziecka odbywają się dwa spotkania w Poradni. Pierwsze spotkanie z psychologiem, drugie z pedagogiem. Każde ze spotkań trwa ok. 45 min. Następnie w ciągu 14 dni roboczych Zespół Opiniujący Poradni po przeanalizowaniu zebranych wcześniej wyników wydaje opinie, którą rodzic jest zobowiązany dostarczyć wraz z wnioskiem o odroczenie obowiązku szkolnego do dyrektora wybranej szkoły podstawowej do dnia 31 sierpnia.

Na pierwsze spotkanie z psychologiem prosimy o przyniesienie informacji o dziecku lub wyników arkusza obserwacyjnego od wychowawcy grupy przedszkolnej.