Opinie

Na życzenie rodziców Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SMYK wydaje opinie pisemne w różnego rodzaju sprawach związanych z rozwojem i funkcjonowaniem psychicznym dziecka. Sporządzenie opinii może wymagać przeprowadzenia badań psychologicznych pedagogicznych.

Opinie wydawane przez naszą Poradnie:

  • Opinie psychologiczne
  • Opinie pedagogiczne
  • Opinie o gotowości szkolnej
  • Opinie o braku gotowości szkolnej
  • Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka