Psychoterapia

Oferujemy  pomoc terapeutyczną osobom, które odczuwają dyskomfort dotyczący:

  • trudności w relacjach osobistych i zawodowych
  • zaburzeń depresyjnych, doświadczenia utraty bliskiej osoby
  • poczucia osamotnienia, nudy i pustki, niskiej samooceny
  • lęków, fobii, natręctw oraz innych zaburzeń nerwicowych
  • zachowań autodestrukcyjnych oraz różnego typu zaburzeń osobowości
  • traumatycznych przeżyć uniemożliwiających powrót do równowagi.