Socjoterapia

Zajęcia grupowe przeznaczone dla dzieci i młodzieży służące głównie realizacji celów terapeutycznych, rozwojowych i edukacyjnych.

Główne cele edukacyjne spotkań:

 • uczenie współpracy i współdziałania,
 • nabywanie umiejętności wyrażania swoich uczuć,
 • uczenie tolerancji i akceptacji drugiego człowieka,
 • przełamywanie nieśmiałości i nawiązywania kontaktów,
 • nabywanie umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji i brania za nie odpowiedzialności.

Do celów rozwojowych można zaliczyć:

 • poznanie samego siebie, swoich mocnych i słabych stron,
 • doskonalenie umiejętności zachowań asertywnych,
 • budowanie  poczucia własnej wartości,
 • kształtowanie inteligencji emocjonalnej (rozpoznawanie, nazywanie emocji i uczuć).

 Do celów terapeutycznych zaliczamy:

 • odreagowanie emocji,
 • rozwiązywanie problemów, trudnych sytuacji,
 • otrzymywanie wsparcia od grupy,
 • przyjmowanie i dawanie informacji zwrotnych,
 • umiejętność lepszego zrozumienia ludzkich zachowań.