Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna ma na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się.

Terapia poprzedzona jest wywiadem, obserwacją oraz przeprowadzeniem specjalistycznych testów. Na tej podstawie logopeda stawia diagnozę i opracowuje program usprawniania.

Terapia logopedyczna obejmuję ćwiczenia :

  • stymulujące rozwój mowy,
  • usprawnianie narządów artykulacyjnych w celu przygotowania ich do prawidłowej wymowy głosek,
  • słuchowe – odbiór bodźców akustycznych, rozpoznawanie dźwięków, poczucie rytmu,
  • wywołania głosek w izolacji, ich utrwalenia w sylabach, słowach, zdaniach,
  • automatyzacji prawidłowej wymowy w mowie spontanicznej dziecka,
  • słuchu fonematycznego czyli różnicowania poszczególnych elementów wymowy, dokonywania syntezy i analizy głosek, sylab,
  • kinestezji artykulacyjnej,
  • kompetencji językowych.