Terapia ręki

Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Program stworzony został w odpowiedzi na potrzebę usprawniania małej motoryki czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Mechanizm  działania ręki jest bardzo skomplikowany i uzależniony od sprawnego funkcjonowania poszczególnych jej elementów będących w ścisłym związku z układem nerwowym. Ma na celu zaangażowanie całej kończyny górnej w wykonywanie różnorodnych zadań poprawiających jej funkcjonowanie i doskonalenie ruchów precyzyjnych. Terapeuta stara się pracować nad normalizacją napięcia mięśniowego całej kończyny górnej, a następnie skupia uwagę na poprawie pisma i grafomotoryki.