Twórcza edukacja

Twórcza edukacja to zajęcia artystyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Oddziaływanie przez sztukę ma duże znaczenie w procesie kształtowania emocjonalnego, intelektualnego i społecznego każdej jednostki. Artterapia jest formą pracy terapeutycznej wykorzystywanej zarówno do celów leczniczych jak i rozwojowych czy edukacyjnych. Zajęcia obejmują bloki tematyczne związane z muzykoterapią, choreoterapią, biblioterapią, działaniami terapeutycznymi z dziedziny teatru i sztuk plastycznych.