Zajęcia przygotowujące do czytania i pisania

Zajęcia przygotowujące dzieci do czytania i pisania prowadzone są Metodą Dobrego Startu. Zajęcia te są przeznaczone zarówno dla dzieci, które dopiero wkraczają w świat liter, jak i dla dzieci, które ten świat już poznały. Celem metody jest jednoczesne usprawnienie czynności analizatorów: słuchowego, wzrokowego, kinestetyczno- ruchowego, a także kształcenie lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni. W jej założeniu leży bowiem koordynowanie czynności słuchowo- wzrokowo- ruchowych harmonizowanie wszystkich funkcji psychomotorycznych. Ćwiczenia te prowadzą do usprawnienia uwagi, percepcji, pamięci, wyobraźni słuchowej i wzrokowej oraz motoryki i koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej, a więc integracji percepcyjno- motorycznej., co ułatwia naukę czytania i pisania wszystkim dzieciom.