Zajęcia rytmiczne

Zajęcia prowadzone dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym mające na celu rozwijanie predyspozycji muzycznych, które u każdego dziecka są wrodzone, a wysoki poziom procesu umuzykalniania przejawia się w rozwijaniu naturalnej wrażliwości na bodźce słuchowe, różnicowaniu totalnym i rytmicznym.